Rectangle 14Created using FigmaGroupCreated using Figma

Política de privadesa

ALMA GESTIÓN DE HOTELES, S.L. (en endavant ALMA HOTELS), té com a objectiu el respecte de la privadesa dels seus usuaris i la protecció de les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis oferts a www.almahotels.com o a través de qualsevol mena de contacte esmentat en el lloc web.

Respectant la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i el Reglament general de protecció de dades de la unió europea (en endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà pels termes descrits tot seguit:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

ALMA HOTELS podrà recopilar dades dels usuaris que s’hi posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en aquest apartat, per a la qual cosa l’usuari dona el seu consentiment.

L’usuari consent de manera inequívoca que les dades de caràcter personal que faciliti siguin tractades per ser recollides i registrades en els fitxers d’ALMA BARCELONA i utilitzades amb les finalitats següents:

  • Gestió del motiu del seu contacte
  • Prestació del servei sol·licitat
  • Gestió administrativa, comptable i fiscal
  • Tramesa de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, inclosos l’enviament de Newsletter en les condicions que s’exposaran en l’apartat corresponent.

Igualment, l’usuari autoritza que les dades de caràcter personal que tracti ALMA HOTELS siguin cedides o comunicades a empreses associades a ALMA HOTELS, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides o registrades en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran suprimides, llevat que existeixi una norma de rang legal que n’habiliti la conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimides en el supòsit que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lar-les.

S’informa que ALMA HOTELS contracta la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals

Drets dels usuaris

El consentiment prestat per l’usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per aquest motiu, els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i també limitar-ne el tractament o oposar-s’hi, tal com ho preveuen el RGPD i la LOPD, adreçant una comunicació per escrit a l’adreça: carrer Mallorca, 269, de la localitat de Barcelona (CP 08008 – Barcelona); o bé a través del correu electrònic lopd@almabarcelona.com, incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu similar i indicant a l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES – ALMA HOTELS».

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si considera que es vulneren els drets exposats més amunt en aquesta política de privadesa o si considera que el tractament de les seves dades de caràcter personal infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Xarxes Socials

ALMA HOTELS té presència en les principals xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn. Per aquest motiu assumeix el paper de responsable del tractament de les dades que s’aportin als seus perfils derivades d’amics, likes, followers o seguidors, comments, pines, etc.

L’usuari accepta de manera expressa que està sotmès a les condicions i els termes que, en matèria de privadesa, disposen les diferents xarxes socials o plataformes en què ALMA HOTELS té presència i l’autoritza per fer servir els mitjans que aquestes xarxes li permetin fer servir per informar els usuaris sobre els diversos serveis i activitats que ofereix.

Newsletter

ALMA HOTELS ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en la tramesa periòdica de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn d’ALMA HOTELS.

Aquest servei serà facilitat per mailchimp.com, que gestionarà la subscripció dels usuaris, l’enviament del Newsletter i la cancel·lació de les subscripcions. L’usuari es podrà donar de baixa del servei en qualsevol moment fent clic a l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o exercint el seu dret de cancel·lació o oposició davant ALMA HOTELS de la manera ja esmentada en matèria de protecció de dades.

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i la integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, ALMA BARCELONA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal d’evitar la pèrdua de les dades i el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers, tal com s’estableix en la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Modificacions

Aquesta política de privadesa podrà ser actualitzada en qualsevol moment d’acord amb les necessitats específiques del lloc web i futurs canvis legislatius en matèria de privadesa. ALMA BARCELONA es reserva aquest dret en exclusiva.

 

Contacte amb ALMA GESTIÓN DE HOTELES, S.L.

Carrer Mallorca, 269 – Barcelona(08008 -Barcelona)
Tlf. 93.368.44.90 – lopd@almabarcelona.com

Última modificació: 31 de maig de 2018

Text legal desenvolupat per:
Área Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar lexperiència de navegació.

Llegiu la Política de Cookies.